- nettbasert etter- og videreutdanning i matematikk for lærere

Del

Resonnering og argumentasjon i matematikk

Skulle man plukke ut noen få beskrivende ord for matematikk ville nok resonnering og argumentasjon komme høyt opp.

En matematiker har som hovedgeskjeft å bevise nye ting, og det å skulle argumentere for ting som ikke er argumentert for før er selve kjernen i matematikken. Kanskje ser man ikke helt at dette skal kunne være sentralt på barnetrinnet, men snarere tvert i mot. For å bli trygge på å beherske matematikken er det å skulle argumentere for sine påstander i faget viktig. Enten man undersøker følger av tall eller andre mønstre, eller finner regler for å regne ut bestemt typer regnestykker er resonneringen bak av største viktighet for å unngå at elever ender opp med et syn på matematikk som en samling av fakta og usammenhengende regler.