- nettbasert etter- og videreutdanning i matematikk for lærere

Del

Fra tallregning til algebra

Elevene på barnetrinnet møter flere vanskelige overganger i matematikkfaget. Vi har allerede nevnt overgangen fra hele tall til brøk, men fra tallene vi er vante med er det også en annen krevende overgang, nemlig til algebra.

Via pre-algebra, innledende algebra og til elevene behersker bruk og manipulering av variabler er det et langt løp som krever modning og tid. I dette kurset tar vi for oss problematikk rundt denne overgangen og hva som kjennetegner den algebraiske tenkning. Spesielt vil spesialisering, generalisering og å gjenkjenne og behandle mønstre stå sentralt.