- nettbasert etter- og videreutdanning i matematikk for lærere

Del

Vurdering i matematikk

Vurdering i matematikk har lenge vært et satsingsområde i norsk skole.

Mange lærere og forskere har sett nærmere på hvordan vi kan koble vurdering med læring. I dette kurset vil vi se nærmere på hvordan du kan utvikle ditt vurderingsarbeid, og vurdering for læring vil være sentralt. Hvilke modeller og verktøy kan benyttes for å skape læringsfremmende vurdering?