- nettbasert etter- og videreutdanning i matematikk for lærere

Del

Læring og undervisning i matematikk

I dette kurset skal vi gå nærmere inn på det som kjennetegner matematikkunnskap for de som skal undervise matematikk.

Forskjellige yrker og livsløp krever forskjellige typer matematikkunnskaper, og det er ikke slik at en lærer har samme kunnskaper om matematikk som en matematiker, en ingeniør eller en sykepleier. Men matematikk er viktig for alle de nevnte yrkesgruppene og mange andre.

I tillegg vil vi se nærmere på hvordan du som veileder kan designe undervisningen slik at dette fremmer matematikkforståelse og -kunnskaper hos elevene. Du vil jobbe med læringssamtalen som et pedagogisk verktøy, realistisk matematikkundervisning og bruk av åpne opplegg.