- nettbasert etter- og videreutdanning i matematikk for lærere

Del

Kurs med 30 studiepoeng (Matematikk 1, 1.-7.trinn)

Starter høsten 2017
Søknadsperiode 1. februar - 1. mars 2017

Studiet startet mandag 28. august. Logg deg på matematikk.mooc.no.

Målgruppen er deg som har mindre enn 30 studiepoeng i matematikk og ønsker undervisningskompetanse i matematikk for barneskolen

Søknadsfristen har gått ut. Kontakt din skoleeier for å høre om det er ledige plasser. Det går også an å ta kontakt med UiA for å høre om det vil bli ledige plasser uten stipend eller vikarmidler.

Videreutdanningen er fleksibel og alt foregår på nett. Studiet tilbys av Universitetet i Agder i samarbeid med Senter for IKT i utdanningen.

Dette lærer du

I studiet vil du lære mer om undervisningskunnskap i de matematiske emnene elevene møter i skolen. Alt dette vil du møte gjennom filmer, oppgaver, diskusjoner, litteratur og utprøving i klasserommet. Det praksisnære og matematikkdidaktiske har en sentral plass i studiet. 

Det er viktig at du som deltakere kan ta i bruk det du lærer i din klasse, og oppgaver du møter i studiet vil gi deg gode muligheter til å lage spennende undervisningsopplegg for dine elever. Bruk av digitale verktøy står sentralt i videreutdanningen, for å støtte opp under forståelsen av matematiske prosesser

Søknad

Informasjon om hvem som kan søke samt hvordan du søker finner du på UiA sin hjemmeside for studiet.

Kursoppbygging

Studiet er strukturert rundt fem ulike kurs inndelt i moduler og ulike tema med avgrenset varighet. Kursene inneholder blant annet filmer, oppgaver, diskusjoner, litteratur og utprøving i klasserommet, som vil hjelpe deg gjennom studiet, slik at du kan opprettholde faglig progresjon.

Organisering av studiet

Studiet er organisert i to emner på tilsammen 30 studiepoeng. Emne 1 gjennomføres høsten 2017, emne 2 gjennomføres våren 2018.

Forkunnskaper

For å være kvalifisert til å søke må du ha godkjent lærerutdanning* eller førskolelærerutdannig/barnehagelærerutdanning og være tilsatt i skolen. 

*Under godkjente lærerutdanninger inngår i tillegg til en standard allmennlærer, tidligere lærerutdanning når den var 3-årig. Alt av type integrerte faglærerutdanninger uten matematikk. Faglærere i andre fag med PPU på toppen.

Programvare og utstyr

  • PC/Mac* 
  • Siste versjon av Internet Explorer, Chrome, Safari eller Firefox.
  • Web-kamera.

* Nettbrett vil også kunne brukes på mye av innholdet, men vi kan ikke garantere at alt innhold vil fungere optimalt med nettbrett.

Stipend

Det er gratis* å delta på Matematikk 1- MOOC. 

*Alle studenter i Norge må likevel betale en lovpålagt semesteravgift til studentsamskipnaden. Denne semesteravgiften må betales det semester man skal avlegge eksamen. Semesteravgiften vil bli innkrevd av studiestedet. I tillegg kommer noe utgifter til pensumlitteratur.

 

Kontaktperson: 

For spørsmål

epost: mat-mooc@uia.no