- nettbasert etter- og videreutdanning i matematikk for lærere

Del

Fra heltall til brøk

Et av flere typiske områder i matematikkundervisningen på barne- og mellomtrinnet der elevene møter vanskeligheter er i overgangen mellom de hele tallene og brøk.

For en som er godt kjent med brøk synes det kanskje underlig at denne overgangen skal være spesiell, men om man kunne sette seg selv i en situasjon der en kun hadde regnet med hele tall og så skulle sett på hva som skjer når tallene ikke er hele lenger - ville en nok se at det kan være utfordrende. Brøkbegrepet er noe elevene møter flere ganger, og en brøk kan bety mange forskjellige ting, slik som svar på regnestykker, andeler av eierskap, forhold mellom verdier og målinger. Slike utfordringer skal vi se mer på i dette kurset.