- nettbasert etter- og videreutdanning i matematikk for lærere

Del

Teknologi i matematikkfaget

Teknologi kan være så mangt, og i dette kurset skal vi se på noen teknologiske hjelpemidler som er typisk for matematikkundervisning og -læring.

Vi skal begrense oss til digitale verktøy, og ikke anse blyanter og pekestokker og liknende som teknologier i denne sammenheng. Her skal vi se hvordan modellen for undervisningskunnskap kan utvides til også å inkludere kunnskap og ferdigheter om hvordan man underviser og lærer med digitale verktøy. Typiske verktøy for matematikkfaget blir vektlagt, sånn som regneark og dynamiske geometriprogram, men også nyere teknologier som web2.0, undervisningsfilm og andre nettressurser er aktuelle i dette kurset.