- nettbasert etter- og videreutdanning i matematikk for lærere

Del

Velg hvilken utdanning du er interessert i:

Matematikk 1 er for deg som har mindre enn 30 studiepoeng i matematikk og ønsker undervisningskompetanse i matematikk for barneskolen.

Matematikk 2 er for deg som allerede har 30 studiepoeng i matematikk og som ønsker fordypning/påbygging i faget.

Videreutdanningene er en del av Kompetanse for kvalitet. Lærere kan søke vikar- og stipendmidler for å delta på studietilbudene.